085-0683443 info@vimenz.nl

Individuele begeleiding

Vimenz biedt op sociaal en maatschappelijk vlak begeleiding aan. Wij bieden hulp waar dit nodig is. Met individueel begeleiding zorgen wij voor evenwicht en stabiliteit in je dagelijks leven. Zodat je weer mee kunt doen in de maatschappij, weer zelfvertrouwen krijgt en regie hebt over je eigen leven. Dit doen wij door goed naar de jongeren en zijn of haar ouders of verzorgers te luisteren, met hem of haar en de omgeving uit te zoeken wat de hulpvraag is en in kaart te brengen wat wij kunnen betekenen. Ons aanbod is zeer uiteenlopend en individueel van aard. Aan elke begeleiding liggen overleg en expertise ten grondslag die uiteindelijk het traject bepalen. Onze begeleiding is van psychologische aard, maar is geen therapeutische begeleiding. Deze vorm van begeleiding is geen behandeling. Onze doelgroep bestaat vooral uit cliënten met autisme, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, ADHD, (licht) verstandelijke beperking, NAH etc. Maar ook andere zorgvragen sluiten we niet uit!


Onze 8 doelgebieden van begeleiding

Psychisch functioneren

Gevoelens van bijvoorbeeld angst, somberheid of verwardheid onder controle krijgen.

Lichamelijk functioneren

Grip krijgen op uw lichaamsbeweging, voeding of dag- en nachtritme.

Financiën Samen op orde brengen van uw administratie, zodat u het daarna zelfstandig kan bijhouden.
Huisvesting Samen op orde brengen van uw administratie, zodat u het daarna zelfstandig kan bijhouden.

Zingeving Samen in kaart brengen wat voor u belangrijk is in het leven en waar u gelukkig van wordt.
Sociaal functioneren Contacten met familie, vrienden of instanties verbeteren en/of behouden.
Praktisch functioneren Structuur aanbrengen in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan het huishouden, de post of de boodschappen.
Dagbesteding Het zoeken en behouden van een passende dag invulling.

Gezinsbegeleiding

De doelgroep is veelzijdig en divers net als onze begeleiding. Vimenz biedt hiervoor vraaggerichte gezinsbegeleiding aan. Mede door onze kennis en ervaring van de problematiek van de doelgroep wordt begeleiding op maat geboden. U kunt altijd contact met Vimenz opnemen om te bespreken of de vraag passend is bij wat wij bieden.

Studie & Loopbaanbegeleiding 

De maatschappelijke integratie van jongeren is voor een groot deel gebaseerd op het succes in opleiding en werk. Wanneer een jongere zijn opleiding op een passend niveau afrondt, wordt de kans vergroot op het vinden van een baan op een passend niveau. Hierdoor kan de jongere zichzelf onderhouden, werkervaring opdoen, en meer zekerheid creëren voor de toekomst. De draagkracht van de persoon zelf wordt vergroot.

Als jongeren een richting kunnen kiezen, die goed bij hun past – en waarvoor zij gemotiveerd zijn – is het makkelijker om vol te houden, ook op momenten dat het even tegenvalt. Daarom is het kiezen van de juiste opleiding en het zetten van een koers van groot belang voor de toekomst van de jongere.

Reintegratie & Job-coaching 

Leer-/werktraject:

Leer-/werktrajecten met baangarantie van Vimenz met baangarantie die leiden tot reguliere banen, hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot heel veel succes geleid.

Kandidaten worden individueel begeleid naar een reguliere, betaalde baan. Als er direct een reguliere betaalde baan niet mogelijk is beginnen we met een proef/ervaring plaatsing, zodat we de maximale resultaat behalen. Op basis van werkervaring, opleiding en beperkingen van een kandidaat, kunnen wij na een intakegesprek in overleg een planning maken voor een leer-/werktraject met baangarantie. In de planning worden de mogelijkheden en juiste sturing besproken. Maatwerk vinden wij erg belangrijk. Het einddoel is een duurzame reguliere baan!

 

Doelgroep:

Kandidaten met een (bijstands-)uitkering, nuggers en statushouders. Onze doelgroep heeft vooral moeite met het vinden van een reguliere baan en heeft daarin extra begeleiding nodig.

 

Vimenz B.V.
Hoofdkantoor
Randstad 22 127
1316BW Almere
KvK 78091527
BTW-nummer: NL861261197B01
AGB-code: 98104979

 

0850683443

info@vimenz.nl

Kiwa

Copyright © Vimenz 2020 | Alle rechten voorbehouden | privacy | disclaimer |